Cập nhật luật kế toán mới

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY

Ngày đăng 09-09-2019

 Bảng giá thành lập công ty và các dịch vụ làm giấy phép

TIN TỨC LIÊN QUAN

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY

09-09-2019

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY

 Bảng giá thành lập công ty và các dịch vụ...
NGHỊ ĐỊNH 69/2016/NĐ-CP VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ

28-03-2019

NGHỊ ĐỊNH 69/2016/NĐ-CP VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ

Chính phủ ban hành nghị định quy định điều kiện...

Đến với chúng tôi doanh nghiệp được hoàn thiện phát triển bền vững

Tin tức - Khuyến mãi - Về chúng tôi

Tin Tức

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY

 Bảng giá thành lập công ty và các dịch vụ làm giấy phép
THÔNG TƯ 130/2017/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 215/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THÔNG TƯ 130/2017/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 215/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ngày 04 tháng 12 năm 2017.
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÊN DOANH NGHIỆP XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÊN DOANH NGHIỆP XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý với trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm quyền sở hữu công nghiệp ngày 05 tháng 4 năm 2016.
THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 2015.
THÔNG TƯ 23/2017/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

THÔNG TƯ 23/2017/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử ngày 15 tháng 08 năm 2017.
NGHỊ ĐỊNH 69/2016/NĐ-CP VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ

NGHỊ ĐỊNH 69/2016/NĐ-CP VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ

Chính phủ ban hành nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ngày 01 tháng 07 năm 2016.
THÔNG TƯ 117/2018/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 279/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

THÔNG TƯ 117/2018/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 279/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 279/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ nộp, thu, quản lý và sử dụng phí trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
NGHỊ QUYẾT 28/2018/NQ-HĐND của HĐND TPHCM VỀ GIẢM LỆ PHÍ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ MỨC ĐỘ 4

NGHỊ QUYẾT 28/2018/NQ-HĐND của HĐND TPHCM VỀ GIẢM LỆ PHÍ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ MỨC ĐỘ 4

HĐND TP HCM ban hành Nghị quyết về giảm lệ phí thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3 và mức 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng ngày 07 tháng 12 năm 2018.
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Mẫu văn bản quy định trong thông tư 03/2018/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2018.
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Mẫu văn bản được quy định trong Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2018.

Khuyến mãi

Về chúng tôi


Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Dương Trí Luật là doanh nghiệp hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực kế toán, tư vấn thuế và tư vấn tài chính. Các dịch vụ kế toán và thuế của chúng tôi dựa trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp, mang lại sự tin tưởng và an toàn tuyệt đối cho khách hàng, giúp khách hàng phòng tránh rủi ro và tối ưu giá trị doanh nghiệp

Đối tác