BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY

09-09-2019

 Bảng giá thành lập công ty và các dịch vụ làm giấy phép

Dịch vụ pháp lý tại Tp.HCM

Uy tín, Đúng hẹn và CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH.

Hồ sơ của bạn sẽ được xử lý riêng trong Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

Có nhân viên đến tận nơi ký hợp đồng miễn phí tại TP Hồ Chí Minh.

 

Bài viết liên quan

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY
Sep 09, 2019

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY

 Bảng giá thành lập công ty và các dịch vụ làm giấy phép
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÊN DOANH NGHIỆP XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Mar 29, 2019

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÊN DOANH NGHIỆP XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư liên tịch...
THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
Mar 29, 2019

THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục...
THÔNG TƯ 23/2017/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
Mar 29, 2019

THÔNG TƯ 23/2017/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện cấp giấy...
Gọi ngay