BẢNG LƯƠNG 2019

07-01-2019
Văn bản - tài liệu

Từ 01/01/2019 sẽ áp dụng mức lương tối thiều vùng mới theo nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng. Do đó, các doanh nghiệp cũng cần điều chỉnh lại bảng lương để phù hợp với quy định.

 Theo Nghị định 157/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng thì mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 160.000d/tháng - 200.000d/tháng so với quy định trước đây. 

 Vì vậy, doanh nghiệp cần phải điều chỉnh lại bảng lương để phù hợp với quy định trên và phải căn cứ vào điều 7 của Nghị định 49/2013/NĐ-CP để làm bảng lương cho chính xác.

 

Dưới đây là chi tiết về thang lương, bảng lương 2019 với người lao động:

 

bangluong2019

 

 

 

Bài viết liên quan

CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Sep 05, 2020

CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức tổ chức lại, cơ cấu lại doanh nghiệp mà không phải...
NGHỊ ĐỊNH 100/2020/NĐ-CP
Sep 03, 2020

NGHỊ ĐỊNH 100/2020/NĐ-CP

Nghị định 100/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 08 năm 2020 về KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
CÔNG VĂN SỐ 3457/TCT-KK
Sep 03, 2020

CÔNG VĂN SỐ 3457/TCT-KK

Công văn số 3457/TCT-KK của Tổng Cục Thuế ban hành ngày 21/08/2020 về việc Vướng Mắc Về Hoàn Thuế GTGT...
CÔNG VĂN 3479/TCT-KK
Aug 31, 2020

CÔNG VĂN 3479/TCT-KK

Công văn 3479/TCT-KK của Tổng cục Thuế ban hành ngày 24/08/2020 về việc khôi phục mã số thuế
CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 219/2013/TT-BTC
Aug 31, 2020

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 219/2013/TT-BTC

Thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ...