BIỂU MẪU GIẤY ỦY QUYỀN DÀNH CHO CÔNG TY

29/10/2022
Tin tức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----0o0----

GIẤY ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Ông (Bà): ......................................................................................................................................

Chức danh: Là người đại diện theo pháp luật của .................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …….do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày ………

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Ông (Bà) :......................................................................................................................................

Sinh ngày : ..................... – Dân tộc: ……….– Quốc tịch: ………….

Số chứng thực: .......................... , ngày cấp: …………, nơi cấp: ………………………….

Chỗ ở hiện tại ...............................................................................................................................

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

 • Công việc 1........................................................................................................................
 • Công việc 2 .......................................................................................................................

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ông/bà: ………..  hoàn thành công việc của công ty tại ...............................................................................................................................................

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên B thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên A về kết quả thực hiện công việc.
 2. Việc giao kết hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
 3. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
 2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.
 3. Giấy này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký./.

                                                            Tp. Hồ Chí Minh, Ngày     tháng     năm 2022

Bên được ủy quyền

 

 

 

LÊ VĂN A

 

Bên ủy quyền

 

 

 

   NGUYỄN THỊ B

 

TẢI MẪU TẠI ĐÂY:

0.0           0 đánh giá
0% | 0
0% | 0
0% | 0
0% | 0
0% | 0
BIỂU MẪU GIẤY ỦY QUYỀN DÀNH CHO CÔNG TY

Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho sản phẩm này! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.

Gửi ảnh thực tế

Chỉ chấp nhận JPEG, JPG, PNG. Dung lượng không quá 2Mb mỗi hình

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 • Lọc theo:
 • Tất cả
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Chia sẻ

Bài viết liên quan