Chi phí cho nhân viên đi nghỉ mát được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

24-10-2019
Tin tức

Chi nghỉ mát được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; được khấu trừ thuế giá trị gia tăng nhưng phải đáp ứng đủ điều kiện

 
Theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì chi phí nghỉ mát được xem là khoản chi phí có tính chất phúc lợi trực tiếp cho người lao động, được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và để đưa khoản phúc lợi này vào chi phí hợp lý được trừ thì phải đáp ứng 02 điều kiện sau:
 
Thứ nhất, tổng chi phí có tính chất phúc lợi trực tiếp không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định.

- 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được tính bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia cho 12 tháng.

- Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia số tháng thực tế hoạt động trong năm.

Trong đó:

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

 

Thứ hai, các khoản chi này cần phải có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định như:

- Hợp đồng với Công ty du lịch, bảng danh sách người lao động tham gia, hóa đơn tiền phòng, ăn uống, đi lại...

- Đối với các khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng – sau đây gọi tắt là “thuế GTGT”) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

- Quyết định đi nghỉ mát, phê duyệt kinh phí của Giám đốc.

 

Đối với khấu trừ thuế GTGT:

 

Căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn 4005/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi phúc lợi cho người lao động thì Doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đối với những khoản chi phúc lợi tương ứng với các khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên nếu đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ sau:

- Phải có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong quá trình đi nghỉ mát.

- Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá từ 20 triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

- Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày và có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Tham khảo Thông tư 25/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/06/2018

 
 
 

Bài viết liên quan

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế
Dec 04, 2020

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế

Ngày 19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020/NĐ- CP. Quy định chi tiết một số điều của Luật quản...
Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế, hoá đơn
Dec 04, 2020

Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế, hoá đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hoá...
CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Sep 05, 2020

CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức tổ chức lại, cơ cấu lại doanh nghiệp mà không phải...
NGHỊ ĐỊNH 100/2020/NĐ-CP
Sep 03, 2020

NGHỊ ĐỊNH 100/2020/NĐ-CP

Nghị định 100/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 08 năm 2020 về KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
CÔNG VĂN SỐ 3457/TCT-KK
Sep 03, 2020

CÔNG VĂN SỐ 3457/TCT-KK

Công văn số 3457/TCT-KK của Tổng Cục Thuế ban hành ngày 21/08/2020 về việc Vướng Mắc Về Hoàn Thuế GTGT...