QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA DOANH NGHIỆP.

20/06/2022
Giải Pháp 1

Chu trình PDCA dành cho quy trình tự động hóa cho doanh nghiệp

 Khái niệm về PDCA:

 

 • PDCA là cụm từ viết tắt của Plan - Do -Check - Act tượng trưng cho 4 công việc cần thực hiện một cách tuần tự để đảm bảo việc quản lý đạt được hiệu quả tối ưu. Cụ thể:

 

 •  Plan Thiết lập kế hoạch.

 

 •  Do Triển khai kế hoạch đã được thiết lập.

 

 • Check Đánh giá kết quả trên khai thực tế.

 

 •  Act Thay đổi, cải tiến.

 

4 Bước trên đây được sắp xếp thành một vòng tuần hoàn khép kín thể hiện rằng PDCA một chu trình lập đi lập lại từ việc lên kế hoạch, thực hiện, đánh giá thay đổi để tạo ra sự cải tiến liên tục trong một quá trình hoạt động cụ thể của doanh nghiệp.

 

Ví dụ về chu trình PDCA

 

Lợi ích của chu trình PDCA trong doanh nghiệp

Chu trình PDCA được  coi là một trong những công cụ quản lý hữu hiệu nhất hiện nay  bởi những lợi ích nó đem lại cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Là cơ sở giúp các quy trình được cải tiến liên tục để đạt được mục tiêu đặt ra.

 

 •  Theo dõi, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh một các hiệu quả, toàn điện.

 

 • Khuyến khích doanh nghiệp thay đổi cách quản lý hiểu quả hơn.

 

 • Có thể áp dụng linh hoạt trong nhiều hệ thống quản lý khác nhau nhờ 150 9001, 150 22000, 50 14001,...

 

 • Duy trì hiệu lực cho hoạt động giám sát các quy trình, dự án.

 

 • Nắng cao hiệu suất lao động của đội ngũ cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp

 

 • Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

 

Chu trình PDCA hoạt động như thế nào?

 

Như đã đề cập tới trước đó. chu trình PDCA gồm 4 thành phần cũng chính là 4 bước cốt lõi cần áp dụng để quản lý các hoạt động doanh nghiệp cụ thể sau:

BƯỚC 1: THIẾT LẬP KẾ HOẠCH (PLAN):

Khi lập kế hoạch cho bất cứ một công việc này hoạt động gì, doanh nghiệp cũng cần xác định những yếu tố sau:

 •  Xác định vấn đề cần giải quyết hoặc phòng ngừa.  
 •   Xác định mục tiêu cụ thể của việc lập kế hoạch.    
 •  Xác định các hành động quy trình cần thực hiện để đạt được những mục tiêu được đặt ra.  
 • Xác định các nguồn lực cần thiết để thực hiện các hành đồng, quy trình đó.     

Bước 2: Triển khai kế hoạch (Do):    

 Trước tiên, doanh nghiệp cần phải phổ biến về kế hoạch tới cho các cá nhân bộ phận có liên quan. Sau đó căn cứ vào nội dung cụ thể trong bán kế hoạch, doanh nghiệp bắt đầu tiên khai các công việc vào trong thực tế. Đồng thời, ghi lại những dữ liệu, thông tin thu thập được trong quá trình thức nhân. Đây chính là cơ sở phục vụ hoạt động đánh giá trong tương lai.   

  Bước 3: Đánh giá kết quả của kế hoạch (Check):    

 • Tại bước này, doanh nghiệp cần tổ chức một cuộc đánh giá để kiểm tra xác nhận tiến độ hoàn thành cung kết quả công việc trong thực tế so với những chỉ tiêu được đặt ra trong kế hoạch.   
 • Đồng thời, việc đánh giá cũng nhằm mục đích phát hiện các vấn đề phát sinh trong quá trình thức hiện. Từ đó, tìm hiểu nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của chúng để có những biện pháp khắc phục phù hợp.  

 – Bước 4: Hành động để thay đổi (Act):  

Căn cứ vào các khó khăn, vấn đề được nhận định từ hoạt động đánh giá doanh nghiệp cần thiết lập các biện pháp ngăn ngừa và khắc phục sao cho phù hợp và đầu tiến có hiệu quả. Đồng thời, cập nhật  là các trang tin này lại các kho dữ nếu để có căn cứ áp dụng cho các hoạt động dự án trong tương lai.

 Quy trình PDCA trong quản lý chất lượng:

Khi áp dụng chu trình PDCA vào QMS, doanh nghiệp cần phải đảm bảo việc lên kế hoạch được thực hiện đều dần theo chu kỳ tối thiểu 1 năm lần. Điều này đảm bảo cho kế hoạch luôn được cập nhập và phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp ở thời điểm thực hiện.

 

Trong chứng nhận iso 9001, việc thiết lập kế hoạch QMS được thực hiện trên cơ sở tuân thủ 4 khoản lớn sau đây:

 

Do - Thực hiện kế hoạch

 

Bước này được hiểu là việc doanh nghiệp đưa những kế hoạch vào thực tế thông qua việc áp dụng các quy trình được thiết lập trước đó. Việc thực hiện kế hoạch có liên quan tới một phần thuộc điều khoản 7 và phần lớn là tập trung ở điều khoản 8, cụ thể:

 

 

 • Hoạch định thực hiện và kiểm soát việc thực hiện. 
 •  Yêu cầu về sản phẩm đích vụ. 
 •  Thiết kế, phát triển sản phẩm dịch vụ. 
 •  Kiểm soát các quá trình, sản phẩm dịch vụ do bên ngoài cung cấp. 
 •  Sản xuất và cung cấp sản phẩm/dịch vụ.
 • Thông qua sản phẩm/dịch vụ.

 

Check - Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện.

 

Khi có những dữ liệu thu thập, tổng hợp được từ khâu triển khai, thực hiện kế hoạch, doanh nghiệp cần phải thường xuyên đánh giá, kiểm tra hoạt động của QMS một cách tổng thể. Hoạt động này được tiêu chuẩn ISO  9001 trình bày tại ở điều khoản 9. Đánh giá kết quả hoạt động với những nội dung như sau:

 

 •  Thực hiện theo dõi, do lường, phân tích và đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng và những dữ liệu thu thập được.
 • Tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ.
 • Xem xét của lãnh đạo. 

 

Act - Hành động cải tiến

 

Sau khi kết thúc cuộc đánh giá, doanh nghiệp phải xem xét và cải tiến. Hoạt động này có thể bao gồm việc khắc phục, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành QMS tiền liên tục, thay đổi hoặc đổi mới việc cải tiến trong tiêu chuẩn ISO 9001 được mô tả tập trung qua các điều khoản sau:

 

 - Sự không phù hợp cùng hành động khắc phục.

 

 - Cải tiến liên tục.0.0           0 đánh giá
0% | 0
0% | 0
0% | 0
0% | 0
0% | 0
 QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA DOANH NGHIỆP.

Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho sản phẩm này! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.

Gửi ảnh thực tế

Chỉ chấp nhận JPEG, JPG, PNG. Dung lượng không quá 2Mb mỗi hình

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

 • Lọc theo:
 • Tất cả
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Chia sẻ

Bài viết liên quan

MỘT CON SỐ, NHIỀU CUỘC ĐỜI

MỘT CON SỐ, NHIỀU CUỘC ĐỜI

SỰ CHUYỂN GIAO GIỮA CÁC NĂM CÁ NHÂN

SỰ CHUYỂN GIAO GIỮA CÁC NĂM CÁ NHÂN

CÁC LEVEL CỦA ĐƯỜNG ĐỜI 9

CÁC LEVEL CỦA ĐƯỜNG ĐỜI 9

CÁC LEVEL CỦA ĐƯỜNG ĐỜI SỐ 8

CÁC LEVEL CỦA ĐƯỜNG ĐỜI SỐ 8

CÁC LEVEL CỦA ĐƯỜNG ĐỜI SỐ 7

CÁC LEVEL CỦA ĐƯỜNG ĐỜI SỐ 7