CÔNG BỐ HỢP QUY

Công bố hợp quy là gì? Công bố hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Đối tượng của công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Hồ sơ công bố hơp quy bao gồm:

  • Bản công bố hợp quy
  • Giấy phép kinh doanh
    Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP
  • Kết quả kiểm nghiệm không quá 12 tháng
    Báo cáo đánh giá hợp quy
    Kế hoạch kiểm soát chất lượng
  • Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000

Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc, là điều kiện tiên quyết để đưa sản phẩm, hàng hóa ra thị trường. Vì vậy, nếu quý doanh nghiệp chưa công bố thì hãy đến ngày DƯơng Trí Luật để được tư vấn, hỗ trợ công bố hợp quy nhé!

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0909 160 277 - 0919 727 427 hoặc gửi thắc mắc vô hộp thư Dương Trí Luật sẽ hỗ trợ bạn