Dịch vụ thành lập công ty TNHH MIỄN PHÍ

 

Hiện nay có 2 loại hình công ty TNHH bao gồm: công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Tùy theo nhu cầu, mục đích kinh doanh của từng khách hàng, Dương Trí Luật sẽ giúp bạn lựa chọn loại hình công ty phù hợp. 

 ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM TỪNG LOẠI HÌNH CÔNG TY 

I. CÔNG TY TNHH 1TV:

1. Ưu điểm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

2. Nhược điểm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Căn cứ tiết d khoản 2.5 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thuế TNDN như sau:

- Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên( do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quảng trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh => Không được tính vào chi phí công ty.

II. CÔNG TY TNHH 2 TV TRỞ LÊN:

1. Ưu điểm: 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

- Căn cứ tiết d khoản 2.5 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thuế TNDN như sau:

+Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh. => được tính vào chi phí công ty.

2. Nhược điểm:

Công ty trách nhiệm hưu hạn hai thành viên trở lên không được pháy hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

 

HỒ SƠ THÀNH LẬP

 

Thành phần hồ sơ

Thời gian

Ghi chú

1. Cung cấp địa chỉ công ty (Công ty Dương Trí Luật sẽ kiểm tra trước địa chỉ này có được cấp giấy phép hay không)

 

 

 

 

 

3-7 ngày

 

 

 

 

 

Không bao gồm ngày thứ 7 và chủ nhật

2. Chuẩn bị tên công ty (Chuyên viên của Công ty Dương Trí Luật sẽ kiểm tra trước tên có được cấp hay không)

3. Xác định các ngành nghề dự định kinh doanh. Ví dụ: Xuất nhập khẩu, thực phẩm, vật liệu xây dựng… chuyên viên của Công ty Dương Trí Luật sẽ tự soạn và áp mã ngành chi tiết theo đúng quy định

4. Xác định số vốn của doanh nghiệp (nếu công ty có nhiều cổ đông thì cho Công ty Dương Trí Luật biết số vốn góp của từng người)

5. Chuẩn bị CMND hoặc căn cước công dân hoặc passport photo công chứng không quá 3 tháng của tất cả người tham gia góp vốn. Nếu chưa công chứng thì cung cấp bản gốc, Công ty Dương Trí Luật sẽ hỗ trợ miễn phí.

 

Tất cả những việc còn lại, Công ty Dương Trí Luật sẽ làm hết cho bạn.

 

Gọi ngay cho chúng tôi qua số điện thoại: 0903.977.545 để được tư vấn chi tiết

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: 

iconDịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp MIỄN PHÍ, chỉ 1-3 ngày

icon Dịch vụ thành lập công ty Cổ phẩn MIỄN PHÍ, không phát sinh, 1-3 ngày

iocn Dịch vụ thành lập Hộ kinh doanh cá thể MIỄN PHÍ, không phát sinh

icon Dịch vụ làm hồ sơ kê khai thuế ban đầu - miễn phí 3 tháng đầu

Nhận ngay ưu đãi miễn phí 100%

Thành lập công ty tại TP.HCM
Hãy để lại thông tin vào mẫu bên dưới, chuyên viên tư vấn hỗ trợ riêng cho bạn nhanh chóng chính xác và miễn phí.