KÊ KHAI BHYT, BHXH

KÊ KHAI BHYT, BHXH

Bảo hiểm xã hội là bảo hiểm bắt buộc áp dụng với các doanh nghiệp có sử dụng người lao động theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, không liên quan đến số người lao động của doanh nghiệp. Đối với từng khu vực sẽ có mức đóng BHXH khác nhau.

Dưới đây là dịch vụ làm BHXH, BHYT do Dương Trí Luật cung cấp:

  •  Lập bảng đăng ký Bảo hiểm xã hội & BHYT
  • Khai báo về ốm đau, thai sản, tai nạn lao động .
  • Nộp các bản kê khai về BHXH & BHYT
  • Bảo đảm các nhân viên nhận được các phúc lợi về BHXH
  • Gửi thẻ BHYT
  • Đối chiếu hàng tháng BHXH & BHYT với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Khi đăng ký BHXH, BHYT các doanh nghiệp cần cung cấp các giấy tờ sau:

  •  Tờ khai cá nhân của người lao động;
  •  Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động lập (với hợp đồng làm việc có thời hạn nhiều hơn 3 tháng hoặc hợp đồng không thời hạn);
  •  Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động đối với người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu.

Liên hệ ngay 0919 727 427 - 0909 160 277 hoặc gửi thắc mắc vào đây để được Dương Trí Luật hỗ trợ, giải đáp.

Gọi ngay