NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

14-03-2019
Thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải tuân thủ quy định pháp luật khi đăng ký ngành nghề kinh doanh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, cá nhân, tổ chức được quyền kinh doanh tất cả các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Đối với kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện và đảm bảo duy trì trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp có thể kiểm tra ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp dangkykinhdoanh.gov.vn

 

Đăng ký, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

 

Khi đăng ký, thay đổi ngành, nghề kinh doanh; doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành nghề chi tiết hơn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong hệ thống ngành nghề kinh tế và ghi chi tiết ngành nghề ngay bên dưới.

Đối với ngành nghề không có trong hệ thống ngành nghề kinh tế hoặc những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì doanh nghiệp ghi ngành nghề được quy định tại các văn bản đó.

Trường hợp, ngành nghề doanh nghiệp muốn đăng ký không có trong hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ nên đăng ký những ngành nghề dự định kinh doanh, không đăng ký quá nhiều so với thực tế hoạt động doanh nghiệp vì có thể gây hiểu lầm, làm giảm mức độ tin cậy của ngành nghề mà doanh nghiệp hoạt động.

 

 

 

Bài viết liên quan

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế
Dec 04, 2020

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế

Ngày 19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020/NĐ- CP. Quy định chi tiết một số điều của Luật quản...
Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế, hoá đơn
Dec 04, 2020

Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế, hoá đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hoá...
CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Sep 05, 2020

CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức tổ chức lại, cơ cấu lại doanh nghiệp mà không phải...
NGHỊ ĐỊNH 100/2020/NĐ-CP
Sep 03, 2020

NGHỊ ĐỊNH 100/2020/NĐ-CP

Nghị định 100/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 08 năm 2020 về KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
CÔNG VĂN SỐ 3457/TCT-KK
Sep 03, 2020

CÔNG VĂN SỐ 3457/TCT-KK

Công văn số 3457/TCT-KK của Tổng Cục Thuế ban hành ngày 21/08/2020 về việc Vướng Mắc Về Hoàn Thuế GTGT...