CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC DƯƠNG TRÍ LUẬT HỖ TRỢ KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

 1. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu cho chi cục Thuế Quận/Huyện.
 2. Lập sổ đăng ký việc góp vốn.
 3. Đóng thuế môn bài tại kho bạc nhà nước/ngân hàng.
 4. Nộp báo cáo Thuế GTGT hàng tháng/Quý (theo quy định luật Thuế)
 5. Lập sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo quy định Luật kế toán.
 6. Nộp tờ khai thuế TNCN hàng tháng/quý khi có phát sinh nộp thuế.
 7. Nộp tám tính thuế TNDN tháng/quý.
 8. Cuối năm nộp Báo Cáo Tài Chính cho Cục Thuế - Thống kê Quận/Huyện.
 9. Cuối năm nộp quyết toán TNCN cho Cục Thuế Quận/Huyện.
 10. Cuối năm nộp quyết toán TNDN cho Cục Thuế Quận/Huyện.
 11. Khai báo Thuế hàng Tháng/Quý
 • Lập và nộp hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Thuế.
 • Hướng dẫn viết hóa đơn chứng từ theo quy định.
 • Nhân viên đến tận nơi để nhận hóa đơn chứng từ.
 • Thiết lập kê khai thuế GTGT Tháng/Quý theo quy định luật thuế mới nhất.
 • Báo cáo, cân đối lãi hoặc lỗ theo chứng từ mua vào bán ra, giao dịch ngân hàng.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • In phiếu thu, chi, nhập, xuất theo chứng từ gốc của đơn vị.
 • Lập và nộp báo cáo theo quy định luật thuế.
 • Thông báo số thuế GTGT phát sinh nếu có.
 • Kế toán trực tiếp giải trình với cơ quan thuế.
 • Tư vấn các vấn đề luật Thuế - Kế Toán để doanh nghiệp nắm rõ