Thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, dịch vụ

23/10/2019

Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về ngày lập hóa đơn giá trị gia tăng khi mua bán hàng hóa, dịch vụ, có hiêu lực từ 1/6/2014, sẽ hết hiệu lực vào ngày 1/11/2020

 

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, ngày lập hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn VAT) được thực hiện như sau:

- Khi bán hàng hoá: Ngày lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Khi cung ứng dịch vụ: Ngày lập hóa đơn là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngoài ra, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định thời điểm lập hóa đơn VAT đối với một số hàng hóa, dịch vụ đặc thù như sau:

- Đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình: Ngày lập hóa đơn VAT thực hiện chậm nhất không quá 07 ngày kế tiếp, kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình.

Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

- Đối với hoạt động xây dựng, xây lắp: Ngày lập hóa đơn VAT là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

- Đối với hoạt động cung cấp xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ ngân hàng, chứng khoán: Ngày lập hóa đơn VAT được thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

- Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu: Ngày lập hóa đơn VAT được xác định như đối với hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các trường hợp được coi như xuất khẩu bao gồm:

- Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài.

- Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

- Hàng hóa, vật tư do doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài.

- Hàng hóa, vật tư do cơ sở kinh doanh trong nước bán cho doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài và thực hiện giao hàng hóa tại nước ngoài theo Hợp đồng ký kết.

Lưu ý:

Theo Công văn số 13675/BTC-CST năm 2013 và Công văn 68718/CT-TTHT năm 2018, khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì không phải xuất hóa đơn.

 

Tham khảo Thông tư 39/2014/TT-BTC,Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC

 

 
0.0           0 đánh giá
0% | 0
0% | 0
0% | 0
0% | 0
0% | 0
Thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, dịch vụ

Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho sản phẩm này! Đánh giá của bạn sẻ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.

Gửi ảnh thực tế

Chỉ chấp nhận JPEG, JPG, PNG. Dung lượng không quá 2Mb mỗi hình

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

  • Lọc theo:
  • Tất cả
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chia sẻ

Bài viết liên quan