Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế
04-12 2020

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế

Ngày 19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020/NĐ- CP. Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế; Hồ sơ kẻ khai thuế, thời hạn kê khai.
Xem Thêm
Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế, hoá đơn
04-12 2020

Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế, hoá đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hoá đơn; Hình thức xử phạt, mức xử phạt... Có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.
Xem Thêm
CÔNG VĂN  1307/TCT-CS  GIAN HẠN NỘP THUẾ DO COVID 19
11-08 2020

CÔNG VĂN 1307/TCT-CS GIAN HẠN NỘP THUẾ DO COVID 19

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.    
Xem Thêm
Những lưu ý về Chữ ký số - Chứng thư số
14-05 2020

Những lưu ý về Chữ ký số - Chứng thư số

  Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:  
Xem Thêm
Thủ tục sử dụng hóa đơn điện tử
08-05 2020

Thủ tục sử dụng hóa đơn điện tử

  Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.  
Xem Thêm
9 sai lầm về sổ sách kế toán các chủ doanh nghiệp nhỏ thường mắc phải
28-04 2020

9 sai lầm về sổ sách kế toán các chủ doanh nghiệp nhỏ thường mắc phải

  Hầu hết các chủ doanh nghiệp nhỏ hay mới thành lập đều mắc ít nhất một trong những sai lầm về sổ sách kế toán như dưới đây. Nguyên nhân dẫn đến sai lầm cũng không có gì làm lạ. Vốn dĩ với vai trò chủ doanh nghiệp, nhiều người thường muốn tham gia vào mọi hoạt động điều hành, kinh doanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng là chuyên gia trong mọi lĩnh vực.
Xem Thêm
Nguyên tắc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
22-04 2020

Nguyên tắc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

  Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và chỉ được dùng để xem xét trừ thuế thu nhập doanh nghiệp khi tuân thủ đầy đủ các yêu cầu, nguyên tắc theo quy định.
Xem Thêm