Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế
04-12 2020

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế

Ngày 19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020/NĐ- CP. Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế; Hồ sơ kẻ khai thuế, thời hạn kê khai.
Xem Thêm
Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế, hoá đơn
04-12 2020

Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế, hoá đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hoá đơn; Hình thức xử phạt, mức xử phạt... Có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.
Xem Thêm
Thủ tục sử dụng hóa đơn điện tử
08-05 2020

Thủ tục sử dụng hóa đơn điện tử

  Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.  
Xem Thêm
9 sai lầm về sổ sách kế toán các chủ doanh nghiệp nhỏ thường mắc phải
28-04 2020

9 sai lầm về sổ sách kế toán các chủ doanh nghiệp nhỏ thường mắc phải

  Hầu hết các chủ doanh nghiệp nhỏ hay mới thành lập đều mắc ít nhất một trong những sai lầm về sổ sách kế toán như dưới đây. Nguyên nhân dẫn đến sai lầm cũng không có gì làm lạ. Vốn dĩ với vai trò chủ doanh nghiệp, nhiều người thường muốn tham gia vào mọi hoạt động điều hành, kinh doanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng là chuyên gia trong mọi lĩnh vực.
Xem Thêm
Nguyên tắc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
22-04 2020

Nguyên tắc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

  Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và chỉ được dùng để xem xét trừ thuế thu nhập doanh nghiệp khi tuân thủ đầy đủ các yêu cầu, nguyên tắc theo quy định.
Xem Thêm
Miễn giảm hàng loạt loại thuế - phí - lệ phí do Covid 19 ( đề xuất)
21-04 2020

Miễn giảm hàng loạt loại thuế - phí - lệ phí do Covid 19 ( đề xuất)

  Theo đó, để giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giao Bộ Tài chính:  
Xem Thêm
Nghị định 41/2020/ NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất
18-04 2020

Nghị định 41/2020/ NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất

Nghị định 41/2020/ NĐ-CP Quy định gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất; Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp tiền thuế.
Xem Thêm
Công văn 1307/ TCT - CS gia hạn nộp tiền thuế do Covid - 19
18-04 2020

Công văn 1307/ TCT - CS gia hạn nộp tiền thuế do Covid - 19

Công văn 1307/ TCT - CS ngày 27/3/2020 của Tổng cục Thuế và việc Nghị định gia hạn nộp tiền thuế GTGT, TNDN và tiền thuế đất do dịch bệnh Covid - 19.  
Xem Thêm