“Điểm tựa cho khởi đầu – Hài hòa cùng thịnh vượng”