Xác định thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử theo Thông tư  66/2019/TT-BTC áp dụng từ 05/11/2019

22-10-2019
Tin tức

 Thông tư 66/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 05 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

 

Theo Khoản 4 Điều 1 Thông tư 66/2019/TT-BTC quy định về cách xác định thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử như sau:

- Trường hợp 1: Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử

Thời điểm nộp hồ sơ là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (mẫu 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư)
  
- Trường hợp 2: Đối với hồ sơ khai thuế điện tử

Thời điểm nộp hồ sơ là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (mẫu 01-2/TB-TĐT);
  
- Trường hợp 3: Đối với chứng từ nộp thuế điện tử

Thời điểm nộp hồ sơ là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận chứng từ nộp thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (mẫu 01-1/TB-TĐT);
  
- Trường hợp 4: Đối với hồ sơ hoàn thuế điện tử

Thời điểm nộp hồ sơ là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (mẫu 01-2/TB-TĐT).

Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ nộp thuế là căn cứ để cơ quan thuế tính thời gian nộp hồ sơ thuế và xử lý hành vi chậm nộp hoặc hành vi không nộp hồ sơ thuế của người nộp thuế hoặc tính thời gian để giải quyết hồ sơ thuế điện tử. Cơ quan thuế có thể gửi Thông báo cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

(Trước ngày 05/11/2019, thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử vẫn được xác nhận theo một biểu mẫu chung được ban hành kèm theo Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015).

Thông tư 66/2019/TT-BTC  có hiệu lực từ ngày 05/11/2019.

 
 
 
 

Bài viết liên quan

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế
Dec 04, 2020

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế

Ngày 19/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 126/2020/NĐ- CP. Quy định chi tiết một số điều của Luật quản...
Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế, hoá đơn
Dec 04, 2020

Nghị định 125/2020/NĐ-CP Xử phạt vi phạm về thuế, hoá đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hoá...
CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Sep 05, 2020

CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức tổ chức lại, cơ cấu lại doanh nghiệp mà không phải...
NGHỊ ĐỊNH 100/2020/NĐ-CP
Sep 03, 2020

NGHỊ ĐỊNH 100/2020/NĐ-CP

Nghị định 100/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 08 năm 2020 về KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
CÔNG VĂN SỐ 3457/TCT-KK
Sep 03, 2020

CÔNG VĂN SỐ 3457/TCT-KK

Công văn số 3457/TCT-KK của Tổng Cục Thuế ban hành ngày 21/08/2020 về việc Vướng Mắc Về Hoàn Thuế GTGT...